top of page
yogakioo-vektorel kopyası.jpg
  • Instagram

Yoga Ve Spor Bakanlığı


Yoga, kişinin kendini bilme yolculuğunda muazzam bir rehberdir. Yoga metotlarının

geçerliliği ise günümüz bilim insanları tarafından tekrar tekrar ispatlarıyla ortaya

konulmaktadır. Harvard Üniversitesi bu konuda öncü olmakla kalmayıp, üniversitede birçok

bölüme yoga derslerini de dahil etmiştir. Bu konuda yogadan tam verim alabilmek için doğru

şekilde öğrenmek ve uygulamak çok önemlidir. Yoga alanında farklı ekoller bulunsa da

alanında uzman olan her eğitmen katılımcılara güvenli pratikler sunacaktır.


Ülkemizde yoga branşı ve yoga salonları resmi olarak ve mer’i mevzuat gereği Gençlik ve

Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu'na bağlıdır. Bu kurumlardan

başka herhangi bir ad ya da nam altındaki kişi, kurum ya da federasyondan iş yeri/stüdyo

açma talep ve izni alınması mümkün değildir.


Türkiye’de yoga büyüdükçe ve bir iş koluna dönüştükçe suistimal edilmeye açık olacak;

sosyal medya gibi platformlarda sık sık karşılaşıldığı üzere yanlış bilgi ve yönlendirmeler ile

kişiler mağdur edilebilecektir. Yoganın ülkemizde hakkıyla yapılması, sektörde temiz ve emin

adımlarla ilerlenmesi sorumluluğuyla hem zamanınızı hem de emeklerinizi boşa

harcamamanız adına sizlerle söz konusu bilgileri paylaşmayı kendimize bir borç biliriz.


NAMASTE


ATT. Aybüke Uzunpınar TüfekComments


bottom of page