top of page
yogakioo-vektorel kopyası.jpg
  • Instagram

Yogayla Kendini Tanımak


Nasıl ki bir elektronik eşya satın aldığımızda nasıl kullanacağımızı öğrenmek için sayfalar dolusu kullanma kılavuzuna ihtiyaç duyuyorsak, aynı şekilde kendimizle ne yapacağımızı öğrenmek için de bir kullanma kılavuzuna ihtiyaç duyarız. Bu bedenle ne yapacağız? Nasıl doğru nefes alıp vereceğiz? Enerjimizi nasıl ve nereye yönlendireceğiz? Zihnimizi nasıl kontrol altına alıp dinginleştireceğiz? İşte tüm bu sorularımızın kısa bir yanıtı olan yoga, kendimizi tanımamız için bir rehber ve bir kullanma kılavuzudur.


Günümüzde kimi asana deneyimi ile, kimi nefes çalışmaları ile, kimi ise meditasyon deneyimi ile yogayla tanışıyor. Bu durumda akıllara şu soru geliyor: Peki yogaya nereden başlamalı?


Yoga, sekiz basamaktan oluşan sistematik ve bütünsel bir öğretidir. Asana, nefes çalışmaları, nefesi takiben yapılan enerji çalışmaları ve meditasyon bu sekiz basamaktan üçüdür. Bu yazımda sekiz basamağın hepsinden bahsetmeyeceğim. Yazı boyunca vurgulamak isteyeceğim şey; asana, meditasyon, nefes ve enerji çalışmalarının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu yönünde bir anlatım olacaktır.


“Beden, ruh ve zihin; üçü uyum içinde olmalıdır.” deriz her zaman ama neden böyle olması gerektiğinin gerçekten farkında mıyız?


İnsan sadece fiziksel bedenden oluşmaz. Fiziksel bedenin alt katmanlarında; enerji çarklarının yani çakraların bulunduğu enerji bedeni ve düşüncelerin yer aldığı, karakterimizi oluşturan zihin bedeni yer alır. Enerji bedeni ve zihin bedeni direkt olarak fiziksel bedeni şekillendirir. Fiziksel beden de aynı şekilde direkt olarak enerji ve zihin bedenini etkiler. Fiziksel bedeninin görüntüsünü, sağlıklı olup olmadığını ve hareket kabiliyetini belirleyen şey aslında alttaki bedenlerdir. Zihnin çalışma biçimini ya da enerji blokajlarının nerelerde oluştuğunu belirleyen şey de aslında bir üstteki fiziksel bedendir.


Yogada somut olan üzerinde pratiğe başlamak her zaman daha kolaydır. Çünkü somut, soyuta göre daha algılanabilir olandır. Önce fiziksel beden üzerinde pratik edip, fiziksel alanda hakimiyet geliştirildiğinde fiziksel bedenin ötesinde olana bir merak uyanmaya başlar. Örneğin; bir geriye bükülme pozunu sürekli çalıştığınızda bu poz sizde bir his uyandırır ve bu hissin size ne anlatmak istediğini merak etmeye başlarsınız. Geriye bükülürken yaşadığınız sıkışmanın, hissettiğiniz fiziksel acının ya da tam tersini düşünelim; kalbini açmanın getirdiği derin ferahlığın alt metnindeki anlamı okumak istersiniz. İşte bu merak; enerji bedeninizle ve zihin bedeninizle kurmaya çalıştığınız bağın ve yakalamaya çalıştığınız uyumun doğal bir getirisidir.


Yogaya öncelikle fiziksel beden pratiği ile başlamak gerektiği yönünde bir genelleme yapmak doğru olmaz. Kimimizin hayat yolculuğu ve yaşamı algılama biçimi somuttan soyuta doğru adım adım gerçekleşirken, kimimizinki ise soyuttan somuta doğru gerçekleşir. O yüzden kimisi için soyut alanda yoga pratiğine başlamak bir ihtiyaçken, kimisi için somut alanda yoga pratiğine başlamak bir ihtiyaçtır. Ancak yoga yolunda emin adımlarla yürüyebilmek için asanada edinilen ustalık ve nefes kontrolü aracılığıyla, enerji kontrolünün ve meditasyonun büyülü dünyasının kapılarını aralamak gerekir.


Editör: Simge Ural

Bình luận


bottom of page